Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami ...

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami – Czy aby na pewno tak kontrowersyjna? 17 września 2016 r. wchodzi w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1271). Ustawa ta wprowadza do ustawy o gospodarce nieruchomościami nowy przepis […]

Więcej

Skutki braku uwierzytelnienia pełnomocnictwa do p...

Skutki braku uwierzytelnienia pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej udzielonego poza granicami kraju. W realiach współczesnego świata, w którym obrót prawny coraz częściej przekracza granice państw, nie należy do rzadkości sytuacja, w której pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce jest udzielane poza granicami kraju. W takim wypadku zastosowanie znajdzie wymóg […]

Więcej

Umowa dystrybucyjna

Umowa dystrybucyjna stanowi umowę nienazwaną. Jest typem empirycznym, tj. umową na tyle powszechną i ukształtowaną w obrocie, że można wskazać na jej podstawowe elementy. W obrocie przez umowę dystrybucyjną rozumie się umowę, w której jedna ze stron (dostawca) zobowiązuje się na stałych zasadach dostarczać oznaczony towar bądź usługę, zaś druga strona (dystrybutor, dealer) zobowiązuje się […]

Więcej

Czy sąd wieczystoksięgowy może uwzględnić wni...

Czy sąd wieczystoksięgowy może uwzględnić wniosek o wpis do księgi wieczystej jedynie w części? Co do zasady wpis do księgi wieczystej jest dokonywany jedynie na wniosek i w jego granicach (art. 6268 Kodeksu postępowania cywilnego). Sąd nie może zatem dokonać wpisu do księgi wieczystej z urzędu, jak też nie może wyjść poza granice wniosku. Powyższe […]

Więcej

Czy wytoczenie powództwa przed sądem powszechnym...

Czy wytoczenie powództwa przed sądem powszechnym przerywa bieg terminu poręczenia? Jedną z częściej wykorzystywanych form zabezpieczenia wierzytelności jest poręczenie. W ten sposób jest określana umowa, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Często stosowanym elementem takiej umowy jest wprowadzenie terminu ograniczającego „ważność” zobowiązania poręczyciela. Powyższe postanowienie […]

Więcej

Czy dopuszczalna jest umowa sprzedaży nieruchomo...

Czy dopuszczalna jest umowa sprzedaży nieruchomości zawarta między wspólnikiem spółki jawnej a tą spółką? Zgodnie z art. 8 kodeksu spółek handlowych spółka jawna (jak każda osobowa spółka handlowa) może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Powyższy przepis przyznaje spółce osobowej zdolność prawną […]

Więcej

W jaki sposób pracodawca powinien zwrócić się ...

W jaki sposób pracodawca powinien zwrócić się do zakładowych organizacji związkowych o informację o pracownikach korzystających z ich ochrony, aby ewentualne nieudzielenie odpowiedzi zwalniało go z obowiązku współdziałania z tymi organizacjami w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy? Obrona indywidualnych praw pracownika ze stosunku pracy polega m.in. na obowiązku współdziałania pracodawcy z zakładową organizacją związkową w […]

Więcej

Sam fakt sprzeczności uchwały wspólników sp. z...

Sam fakt sprzeczności uchwały wspólników sp. z o.o. z umową spółki nie stanowi wystarczającej podstawy do uchylenia tej uchwały Zgodnie z art. 249 § 1 k.s.h. uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa […]

Więcej

Czym różni się radca prawny od adwokata?

W Polsce panuje nadal stosunkowo niska świadomość na temat tego, czym zajmuje się radca prawny. Bardzo często zdarza się, że jego profesja mylona jest z zawodem doradcy prawnego, który nie bierze bezpośredniego udziału w sprawach. Warto wiedzieć, że obecne uprawnienia radców i adwokatów nie różnią się wiele od siebie, w związku z czym radca może […]

Więcej

Jakie czynniki wpływają na wysokość zarządzon...

Rozwód to zawsze trudne przeżycie dla całej rodziny. W jego wyniku cierpią wszyscy – współmałżonkowie, ich rodziny, a przede wszystkim dzieci. Pomimo że dziecko musi zostać przy jednym z rodziców, to odpowiedzialnością za ich wychowanie obarczone są obie strony. Mając to na uwadze należy pamiętać, że dziecko ma prawo do otrzymywania alimentów. Dzięki nim możliwe […]

Więcej

Jakimi cechami powinien odznaczać się dobry adwo...

Zatrudnienie adwokata wiąże się ze sporym wydatkiem. Mając to na uwadze warto zadbać, aby osoba, którą wybierzemy do reprezentowania naszych interesów, była specjalistą w swojej dziedzinie. Aby tak było, dobrze już na samym początku zastanowić się, jakimi cechami powinien odznaczać się skuteczny adwokat. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nasze sprawy zostaną doprowadzone do pomyślnego […]

Więcej

Kancelaria adwokacka – na co zwrócić uwagę po...

Zdarzają się w życiu takie sytuacje, w których pomoc prawnika okazuje się nieoceniona. Bardzo często stajemy wtedy przed pytaniem: Jaką kancelarię wybrać i na co zwrócić uwagę wybierając adwokata? Na całe szczęście można stosunkowo łatwo określić zespół pewnych cech, które powinna posiadać dobra kancelaria adwokacka. Jeżeli weźmiemy je pod uwagę, to możemy być pewni, że […]

Więcej

Kasacja wyroku – jak wygląda kasacja wyroku w p...

Skarga kasacyjna uważana jest w polskim prawie za nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesach o charakterze cywilnym. Przysługuje ona orzeczeniom, które wydał sąd drugiej instancji. Warto wiedzieć, że podczas składania tego typu skarg, występuje tak zwany przymus adwokacki. Wiąże się on z obowiązkiem zastępstwa, w Sądzie Najwyższym, stron przez radców prawnych lub adwokatów. Skarga kasacyjna – […]

Więcej

Prawnik – w jaki sposób wybrać dobrego prawnik...

Każdy, kto prowadzi własny biznes prędzej lub później stanie przed koniecznością skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. Kiedy powinniśmy skorzystać z usług radcy prawnego? W jaki sposób wybrać najlepszą kancelarię? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury! Reputacja Poszukiwania profesjonalnego prawnika powinniśmy rozpocząć od przeprowadzenia wywiadu wśród najbliższych znajomych i rodziny. […]

Więcej

Prawo cywilne i prawo zobowiązań

Prawo zalicza się do tych dziedzin nauki, które charakteryzują się szczególną zawiłością. Często właśnie z tego powodu staramy się nie zawracać nim sobie głowy, nawet wtedy, kiedy powinniśmy. Pamiętajmy jednak, że nieznajomość prawa szkodzi, dlatego warto czasami zainteresować się polskim prawodawstwem. Dzięki temu będziemy mogli bez większego problemu zrozumieć zawiłość stanowionych paragrafów. Najczęściej w naszym […]

Więcej

Umowa faktoringu – czym jest umowa faktoringu?

Faktoring to wyjątkowo efektywne narzędzie finansowe. Sprawdza się doskonale szczególnie w obecnych warunkach gospodarczych, ponieważ przedłużone terminy płatności są stałym elementem w działalności wielu polskich przedsiębiorstw. Na czym polega istota faktoringu i jakie elementy należy spełnić, aby móc z niego skorzystać? Faktoring – najlepsze lekarstwo na brak gotówki Faktoring nazywany jest również krótkoterminowym finansowaniem. Przeważnie […]

Więcej

Umowy dystrybucyjne

Każdy, kto prowadzi własną działalność produkcyjną, doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że najważniejsze jest to, aby dany produkt sprzedać. Osoba produkująca chce sprzedać, żeby móc dalej produkować, a sprzedawca po to, żeby otrzymać marżę handlową. Zarówno producent, jak i dystrybutor dążą przede wszystkim do optymalizacji działań dystrybucyjnych. W ten sposób mogą możliwie jak najbardziej […]

Więcej

Sąd arbitrażowy – alternatywa dla sądu powsze...

Sądownictwo arbitrażowe to najchętniej wybierany sposób rozstrzygania sporów na całym świecie. Do jego największych zalet zaliczyć należy poufność, szybkość w prowadzeniu postępowania, oszczędność czasu i pieniędzy oraz specjalistyczne kwalifikacje arbitrów. Arbitraż to atrakcyjna alternatywa dla klasycznego sądownictwa powszechnego. Nic więc dziwnego, że cieszy się on coraz większym zainteresowaniem wśród małych i dużych przedsiębiorców. Niższa cena […]

Więcej

Sąd arbitrażowy – co należy o nim wiedzie...

Sądy polubowne nazywane są również sądami arbitrażowymi. Są one prywatnymi instancjami, które powołane zostały do życia mocą woli stron. Ponieważ pełnią funkcję podobną do funkcji sądownictwa państwowego, to nazywa się je sądami. Należy jednak pamiętać, że sądy polubowne nie są instytucjami państwowymi, a postępowania w nich prowadzone oparte są na własnych autonomicznych zasadach. Postępowania przed […]

Więcej

Wady i zalety sądów arbitrażowych

Aktualnie na terytorium państwa polskiego działa kilkadziesiąt stałych sądów arbitrażowych. Najczęściej znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie izb gospodarczych. Sądy polubowne posiadają swoje własne regulaminy oraz cenniki. Ich wyroki mają moc prawną odpowiadającą mocy wyroków sądów powszechnych. Aby dana sprawa trafiła do sądu arbitrażowego, to muszą się na to zgodzić obie strony postępowania. W arbitrażu […]

Więcej

Kancelaria prawnicza

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6
Pokój 115

00-333 WARSZAWA

Kontakt