Czy sąd wieczystoksięgowy może uwzględnić wniosek o wpis do księgi wieczystej jedynie w części?

Co do zasady wpis do księgi wieczystej jest dokonywany jedynie na wniosek i w jego granicach (art. 6268 Kodeksu postępowania cywilnego). Sąd nie może zatem dokonać wpisu do księgi wieczystej z urzędu, jak też nie może wyjść poza granice wniosku. Powyższe nie oznacza natomiast tego, że sąd może dokonać jedynie wpisu identycznego z treścią wniosku. Nieprawidłowa jest zatem spotykana niekiedy praktyka oddalania wniosku w całości tylko dlatego, że jego zasadność została wykazana dokumentami tylko w części. Jeżeli bowiem wniosek zasługuje na uwzględnienie jedynie w części, to powinien on zostać w tej części uwzględniony przez sąd.  Za wyżej zaprezentowanym stanowiskiem opowiedział się też Sąd Najwyższy w  postanowieniach z dnia 2 grudnia 2009 r., (I CSK 132/09, niepubl.) oraz  z dnia 18 kwietnia 2013 r., (II CSK 503/12, LEX nr 1324271).

Autor:  r.pr. Paweł Helta

Wspólnicy i of counsel

Tomasz Barylski

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Adam Brzozowski

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Wojciech Kocot

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Wiesław Opalski

Radca prawny, of counsel

Więcej
Poznaj wszystkich

Kancelaria prawnicza

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6
Pokój 115

00-333 WARSZAWA

Kontakt