Dzięki doświadczeniu naszych wspólników, pracowników i ekspertów zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę prawną inwestycji związanych z nieruchomościami, wspartą dużym doświadczeniem w stosowaniu norm prawa budowlanego.

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie zastępstwa inwestora w postępowaniach administracyjnych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego (decyzje środowiskowe, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia zamienne itd.) oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych, a także w sprawach wszczętych na skutek zastosowania nadzwyczajnych środków zaskarżenia (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności).

Wykonujemy zlecenia z zakresu badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence).

Kompleksowa obsługa inwestycji

Prowadzimy negocjacje oraz przygotowujemy projekty umów i wydajemy opinie prawne umów z zakresu przeniesienia własności nieruchomości, ustanawiania i sprzedaży użytkowania wieczystego oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, w tym wszystkich rodzajów służebności. Przygotowujemy kontrakty przedwstępne i warunkowe, a także porozumienia między inwestorami oraz między inwestorami a organami samorządu (w tym umowy ramowe) w zakresie dotyczącym realizacji infrastruktury technicznej.

Sporządzamy umowy deweloperskie oraz umowy z generalnymi wykonawcami i innymi podmiotami świadczącymi usługi w ramach realizacji inwestycji.

Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach dotyczących aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Zastępujemy Klienta w ramach procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W ostatnich 25 latach braliśmy udział w przeprowadzeniu wielu skomplikowanych transakcji inwestycyjno-budowlanych, służąc radą i wsparciem zarówno krajowym, jak i zagranicznym Klientom. Zdobyte doświadczenie pozwala zapewniać naszym Klientom obsługę prawną najwyższej jakości oraz należycie zabezpieczyć ich interesy w zamierzonych lub realizowanych inwestycjach.

Kancelaria prawnicza

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6
Pokój 115

00-333 WARSZAWA

Kontakt