Dzięki doświadczeniu naszych wspólników, pracowników i ekspertów zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę prawną inwestycji związanych z nieruchomościami, wspartą dużym doświadczeniem w stosowaniu norm prawa budowlanego.

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie zastępstwa inwestora w postępowaniach administracyjnych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego (decyzje środowiskowe, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia zamienne itd.) oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych, a także w sprawach wszczętych na skutek zastosowania nadzwyczajnych środków zaskarżenia (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności).

Wykonujemy zlecenia z zakresu badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence).

Kompleksowa obsługa inwestycji

Prowadzimy negocjacje oraz przygotowujemy projekty umów i wydajemy opinie prawne umów z zakresu przeniesienia własności nieruchomości, ustanawiania i sprzedaży użytkowania wieczystego oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, w tym wszystkich rodzajów służebności. Przygotowujemy kontrakty przedwstępne i warunkowe, a także porozumienia między inwestorami oraz między inwestorami a organami samorządu (w tym umowy ramowe) w zakresie dotyczącym realizacji infrastruktury technicznej.

Sporządzamy umowy deweloperskie oraz umowy z generalnymi wykonawcami i innymi podmiotami świadczącymi usługi w ramach realizacji inwestycji.

Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach dotyczących aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Zastępujemy Klienta w ramach procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W ostatnich 25 latach braliśmy udział w przeprowadzeniu wielu skomplikowanych transakcji inwestycyjno-budowlanych, służąc radą i wsparciem zarówno krajowym, jak i zagranicznym Klientom. Zdobyte doświadczenie pozwala zapewniać naszym Klientom obsługę prawną najwyższej jakości oraz należycie zabezpieczyć ich interesy w zamierzonych lub realizowanych inwestycjach.

Wspólnicy i of counsel

Tomasz Barylski

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Adam Brzozowski

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Wojciech Kocot

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Wiesław Opalski

Radca prawny, of counsel

Więcej
Poznaj wszystkich

Kancelaria prawnicza

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6
Pokój 115

00-333 WARSZAWA

Kontakt