prof.  zw. dr hab. Wojciech Kocot, radca prawny, of counsel

Wykształcenie:
1987 – 1992 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
1991 – 1992 – Uniwersytet w Edynburgu, stypendium na Wydziale Prawa
1993 – 1995 – aplikacja sędziowska
1995 – egzamin sędziowski i radcowski, wpis na listę radców prawnych
styczeń – czerwiec 1996 – stypendium doktoranckie the British Council na Uniwersytecie w Cambridge
1997 – doktorat na Wydziale Prawa, praca na temat: „Zawieranie umów międzynarodowej sprzedaży towarów według Konwencji Wiedeńskiej ONZ.”
2005 – rozprawa habilitacyjna na temat „Wpływ Internetu na prawo umów”

Kariera zawodowa:
od 1992 – pracownik naukowy w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego
1992 – 1997 – asystent
1997 – 2005 – adiunkt
od 2005 – profesor
1997 – 2000 – „Klineman, Rose and Wolf – Poland” Sp. z o.o.
od 2000 – „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., Kancelaria Prawnicza” Spółka Komandytowa
1999 – 2000 – ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie handlu elektronicznego
od 2003 – arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych Polskie Izby Informatyki i Telekomunikacji
od 2004 – arbiter Arbitrażu Centrum Mediacji i Arbitrażu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
od 2005 – arbiter Sądu Arbitrażowego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”

od 2006 – profesor nadzwyczajny
od 2011 r. – arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich

Języki obce:
angielski, hiszpański

Wspólnicy i of counsel

Kancelaria prawnicza

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4
Pokój 115

00-333 WARSZAWA

Kontakt