prof.  zw. dr hab. Wojciech Kocot, radca prawny, wspólnik

Wykształcenie:
1987 – 1992 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
1991 – 1992 – Uniwersytet w Edynburgu, stypendium na Wydziale Prawa
1993 – 1995 – aplikacja sędziowska
1995 – egzamin sędziowski i radcowski, wpis na listę radców prawnych
styczeń – czerwiec 1996 – stypendium doktoranckie the British Council na Uniwersytecie w Cambridge
1997 – doktorat na Wydziale Prawa, praca na temat: „Zawieranie umów międzynarodowej sprzedaży towarów według Konwencji Wiedeńskiej ONZ.”
2005 – rozprawa habilitacyjna na temat „Wpływ Internetu na prawo umów”

Kariera zawodowa:
od 1992 – pracownik naukowy w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego
1992 – 1997 – asystent
1997 – 2005 – adiunkt
od 2005 – profesor
1997 – 2000 – „Klineman, Rose and Wolf – Poland” Sp. z o.o.
od 2000 – „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., Kancelaria Prawnicza” Spółka Komandytowa
1999 – 2000 – ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie handlu elektronicznego
od 2003 – arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych Polskie Izby Informatyki i Telekomunikacji
od 2004 – arbiter Arbitrażu Centrum Mediacji i Arbitrażu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
od 2005 – arbiter Sądu Arbitrażowego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”

od 2006 – profesor nadzwyczajny
od 2011 r. – arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich

Języki obce:
angielski, hiszpański

Wspólnicy i of counsel

Tomasz Barylski

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Adam Brzozowski

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Wojciech Kocot

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Wiesław Opalski

Radca prawny, of counsel

Więcej
Poznaj wszystkich

Kancelaria prawnicza

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6
Pokój 115

00-333 WARSZAWA

Kontakt