Uczestniczymy w tworzeniu nowych spółek handlowych jak również zapewniamy doradztwo we wszystkich dziedzinach ich działalności i strategii handlowej. Zajmujemy się bieżącą obsługą prawną spółek, w tym przygotowywaniem zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, zmianami umów i statutów oraz zmianami w organach. Prowadzimy procesy transformacyjne spółek, takie jak łączenie, podział i przekształcanie. Zdobyliśmy znaczące doświadczenie w dziedzinie tworzenia wspólnych przedsięwzięć (joint venture) na rynku polskim.

Oferujemy pełny zakres usług naszym Klientom korporacyjnym, w szczególności udział w negocjacjach, przygotowanie projektów umów, jak również pism w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
Opiniujemy projekty umów oraz kontrakty już zawarte. Uzyskanie precyzyjnego stanowiska dotyczącego konkretnej umowy pozwala naszym Klientom oszczędzić koszty i uniknąć długotrwałego sporu w sądzie.

Przygotowujemy umowy z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego, w tym z zakresu obrotu nieruchomościami, zabezpieczenia wierzytelności, obrotu udziałami, akcjami oraz papierami wartościowymi. Nasze doświadczenie wskazuje, że dobrze przygotowana umowa jest najlepszym zabezpieczeniem interesów Klienta.

Praktyka Kancelarii obejmuje również umowy z zakresu spraw życia codziennego, np. umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, dożywocia czy z zakresu prawa budowlanego. Obsługa przez nas prowadzona obejmuje również umowy nienazwane.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte przez prawników naszej Kancelarii Prawnej z Warszawy w zakresie prawa cywilnego i handlowego pozwala w najlepszy sposób zrealizować i zabezpieczyć interes Klienta.

Wspólnicy i of counsel

Tomasz Barylski

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Adam Brzozowski

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Wojciech Kocot

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Wiesław Opalski

Radca prawny, of counsel

Więcej
Poznaj wszystkich

Kancelaria prawnicza

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6
Pokój 115

00-333 WARSZAWA

Kontakt