Działalność naszej Kancelarii w zakresie prawa obrotu elektronicznego obejmuje zarówno potrzeby podmiotów prowadzących działalność handlową w Sieci (e-commerce) jak też tzw. pośredniczących dostawców usług elektronicznych (ISP, Internet Service Providers).

W zakresie e-commerce nasza Kancelaria Prawna prowadzi pełną obsługę prawną podmiotów świadczących usługi handlowe w Internecie. Z jednej strony, zapewniamy wsparcie w obszarach wspólnych dla handlu elektronicznego i tradycyjnego, tj. wybór formy prawnej planowanej działalności gospodarczej i jej uruchomienie, prowadzenie sporów z kontrahentami (etap przedsądowy, sądowy i egzekucyjny), zmiana formy prawnej/zakończenie działalności. Z drugiej strony, zapewniamy usługi specyficzne dla branży. W szczególności przygotowujemy oraz opiniujemy informacje przedkontraktowe, którymi przedsiębiorcy świadczący usługi on-line mają obowiązek posługiwać się przy zawieraniu umów w Sieci, a także opracowujemy regulaminy/wzorce umów. Szeroki zakres działalności i duże doświadczenie pozwalają nam zapewnić kompleksową obsługę prawną podmiotom prowadzącym internetowe serwisy aukcyjne oraz sklepy internetowe.

Kancelaria oferuje też obsługę prawną pośredniczących dostawców usług elektronicznych. W szczególności prowadzimy sprawy powstałe na gruncie odpowiedzialności usługodawców, o której mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (mere conduit, caching, hosting). Szerokie możliwości wynikające z tych usług mogą prowadzić do dopuszczania się przez usługobiorców nadużyć lub łamania prawa. Zespół naszej Kancelarii posiada doświadczenie w sprawach m.in. z zakresu: przesyłania niezamówionej informacji handlowej, spammingu, odpowiedzialności hostingodawców za treści tworzone przez użytkowników (tzw. user-generated content), monitorowania przechowywanych treści pod kątem ich bezprawności, ich blokowania (take-down) i odblokowywania (put-back).

Szczególne miejsce w pracy Kancelarii zajmują spory dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji w Internecie, m.in. o prawa do domeny internetowej. Nasi prawnicy mają dużą wiedzę z obszaru prowadzenia postępowań przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w tym Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Wspólnicy i of counsel

Tomasz Barylski

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Adam Brzozowski

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Wojciech Kocot

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Wiesław Opalski

Radca prawny, of counsel

Więcej
Poznaj wszystkich

Kancelaria prawnicza

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6
Pokój 115

00-333 WARSZAWA

Kontakt