Umowa dystrybucyjna stanowi umowę nienazwaną. Jest typem empirycznym, tj. umową na tyle powszechną i ukształtowaną w obrocie, że można wskazać na jej podstawowe elementy.

W obrocie przez umowę dystrybucyjną rozumie się umowę, w której jedna ze stron (dostawca) zobowiązuje się na stałych zasadach dostarczać oznaczony towar bądź usługę, zaś druga strona (dystrybutor, dealer) zobowiązuje się kupić go od dostawcy, albo odebrać i za niego zapłacić, a następnie sprzedać osobom trzecim w swoim imieniu i na swój rachunek. W zakresie sprzedaży towarów umowa dystrybucyjna ma charakter ramowy. Strony zobowiązują się w sposób ostateczny, ale jedynie ramowy. Dla jej wykonania konieczne jest dokonanie dodatkowych czynności, zwanych aktami wykonawczymi. Kontrakt ten rodzi zobowiązanie o charakterze trwałym. Aby dystrybutor mógł wypełnić należycie swoje zobowiązanie, musi odpowiednio przystosować swoją strukturę organizacyjną do nałożonych na niego zadań, a także niejednokrotnie dokonać koniecznych inwestycji.

Obowiązkowi nabywania towarów towarzyszą w umowie dystrybucyjnej różne powinności szczególne, jak np. starania dystrybutora o poszerzanie klienteli dostawcy. W praktyce do obowiązków tych zalicza się: 1) po stronie dostawcy – obowiązek udzielenia niezbędnych informacji przed zawarciem umowy i w trakcie jej wykonywania, obowiązek ostrzeżenia dystrybutora o spadku zdolności produkcyjnych lub dostawczych, obowiązek troski o renomę produktu; 2) po stronie dystrybutora – obowiązek dystrybucji i promocji oraz utrzymania renomy towarów, obowiązek udzielania informacji podczas wykonywania kontraktu, obowiązek ostrzeżenia dostawcy o spadku zamówień, obowiązek przestrzegania wskazówek dostawcy oraz udzielania zgody na okresowe kontrole, obowiązek ochrony praw dostawcy na dobrach niematerialnych, obowiązek świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. W umowie dystrybucyjnej częstą występującą klauzulą jest również zastrzeżenie wyłączności.

Autor: Mec. Michał Fatek

Wspólnicy i of counsel

Tomasz Barylski

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Adam Brzozowski

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Wojciech Kocot

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Wiesław Opalski

Radca prawny, of counsel

Więcej
Poznaj wszystkich

Kancelaria prawnicza

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6
Pokój 115

00-333 WARSZAWA

Kontakt