Absolwent Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w specjalności Europejskie i Polskie Prawo Gospodarcze i Finansowe oraz Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN). Współpracownik kancelarii Barylski T. Olszewski A., Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza Sp. k. Specjalista w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni praktyk w zakresie audytów i wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Autor metodologii szacowania ryzyka dla ochronny danych osobowych oraz procedury klasyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych. Twórca autorskich materiałów wdrożeniowych w zakresie przetwarzania danych osobowych, e-szkoleń oraz prowadzący szkolenia  stacjonarne  z zakresu ochrony danych osobowych. Autor publikacji:

  • Wybrane zagadnienia związane z obowiązkiem prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, Monitor Prawniczy, Nr 3/2018
  • Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych, Monitor Prawniczy, Nr 16/2018
  • Ogromna rozpiętość potencjalnych kar finansowych, Rzeczpospolita,  21.05.2018
  • Zmiany w prawie UE w zakresie ochrony danych osobowych nowe rozwiązania ochrony danych wprowadzone przez rozporządzenie z 27 kwietnia 2016 – jak się przygotować, RBDO 2016 (ebook);